Karellen

Samkvæmt lögum um leikskóla þá skal starfa foreldraráð við alla leikskóla.

Foreldraráð Ársala 2021-2022 skipa:

  • Vildís Björk Bjarkadóttir (móðir Alexanders Elmars í Þúfu)
  • Sandra Hilmarsdóttir (móðir Kára Þórs í Höfða)
  • Freyja Rut Emilsdóttir ( móðir Arons Elmars og Jóels Darra í Hlíð)


Tekið af vef menntamálaráðuneytisins upp úr nýjum lögum um leikskóla frá 12. júní 2008.

11. gr.
Foreldraráð.
Kjósa skal foreldraráð við leikskóla og skal leikskólastjóri hafa frumkvæði að kosningu í ráðið. Í foreldraráði sitja að lágmarki þrír foreldrar. Skal kosning til foreldraráðs fara fram í september á ári hverju og skal kosið til eins árs í senn. Foreldraráð setur sér starfsreglur. Leikskólastjóra ber að starfa með foreldraráði. Leikskólastjóri getur sótt um undanþágu til sveitarfélags um stofnun foreldraráðs ef gildar ástæður eru fyrir hendi, svo sem vegna fámennis í leikskóla.
Hlutverk foreldraráðs er að gefa umsagnir til leikskóla og nefndar, sbr. 2. mgr. 4. gr., um skólanámskrá og aðrar áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá skal ráðið fylgjast með framkvæmd skólanámskrár og annarra áætlana innan leikskólans og kynningu þeirra fyrir foreldrum. Foreldraráð hefur umsagnarrétt um allar meiri háttar breytingar á leikskólastarfi.

© 2016 - 2023 Karellen