Karellen


Aðlögun

Mikilvægt er að góð samvinna og gagnkvæmur trúnaður ríki milli foreldra og kennara því það er forsenda þess að leikskóladvölin verði barninu árangursrík.

Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barnið og foreldra þess. Allt er framandi og ókunnugt, góð aðlögun er því mjög þýðingarmikil fyrir áframhaldandi dvöl barnsins í leikskólanum. Meðan á aðlögun stendur er mikilvægt að barnið fái að skoða sig um og kynnast hinu nýja umhverfi og að foreldrar kynnist starfinu sem þar fer fram og kennurum leikskólans. Ávallt ber að hafa í huga að það er einstaklingsbundið hve langan tíma aðlögun tekur og taka verður tillit til þess.

Á yngra stiginu þar sem öll börnin koma ný inn erum við með þátttökuaðlögun sem felst í því að foreldrar eru með börnunum í þrjá daga en kveðja síðan og er þá reiknað með að aðlögun sé lokið. Þessi aðferð er sótt til Svíþjóðar, þar sem hún hefur reynst vel. Foreldrarnir eru inn á deild með sínum börnum allan tímann (nema þegar þau sofa). Foreldrar sinna sínum börnum, skipta á þeim, gefa þeim að borða og eru til staðar. Starfsfólkið tekur að sjálfsögðu líka þátt, skipuleggur daginn, setur út verkefni (og skráir). Á fjórða degi koma börnin um morguninn, kveðja foreldra og eru svo allan daginn. Einstaka börn hafa foreldra sína fjóra daga en reynslan sýnir að þau eru fá. Með þessu móti er allri aðlögun lokið mun fyrr. Eins og leikskólafólk veit er aðlögunartíminn oft gríðarlega erfiður, fyrir börn, starfsfólk og foreldra. Oft er mikið grátið og þá þarf sterk bein hjá starfsfólkinu. Með þessari aðferð hefst allt vetrarstarf fyrr og álag á börn, foreldra og starfsfólk er minna.

Á eldra stiginu er einnig þátttökuaðlögun á yngstu fjórum deildunum en í skólahóp er metið hversu langa aðlögun barnið þarf

Hugmyndafræðin á bak við þetta ferli er að öruggir foreldrar smiti eigin öryggiskennd yfir til barna sinna. Með því að foreldrar eru fullir þátttakendur frá fyrsta degi öðlast þeir öryggi um dagskipulagið og það sem á sér stað í leikskólanum. Annar kostur er að foreldrar tengjast hver öðrum og milli þeirra skapast oft vinskapur.


© 2016 - 2023 Karellen